Met gepaste afstand toch dichtbij

In Nederland gelden sinds maart 2020 diverse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Wij staan ook in deze onzekere tijden klaar om families te begeleiden bij het afscheid van een dierbare. We proberen met gepaste afstand toch dichtbij te zijn.

Afscheid nemen in tijden van corona verloopt nog steeds anders dan we gewend zijn. Nu de overheid de coronamaatregelen stap voor stap versoepelt, wordt er bij uitvaarten gelukkig ook weer meer mogelijk.
 
In het voorjaar is er een periode geweest waarop er maximaal 30 personen welkom waren bij een uitvaart. Alle horeca was gesloten. Dat betekende ook na afloop van een uitvaart geen koffie/thee of iets anders.
Per 1 juli 2020 is het maximumaantal personen verhoogd naar 100 personen (exclusief medewerkers) bij een uitvaartplechtigheid of condoleance binnen en naar 250 personen buiten. In oktober zijn de maatregelen in Nederland helaas opnieuw aangescherpt. Er geldt een maximum groepsgrootte van 30 personen. De overheid heeft besloten om voor de uitvaarten hierop een uitzondering te maken. 
Binnen mogen daarom nog steeds 100 personen aanwezig zijn, mits het mogelijk is om op de betreffende locatie volgens de overheidsrichtlijn 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Leden van hetzelfde huishouden mogen wel bij elkaar. Dat betekent in de praktijk dat het per locatie verschilt hoeveel mensen er aanwezig mogen zijn. Wij kunnen u natuurlijk informeren over de mogelijkheden van de verschillende locaties in de regio.
Na afloop van een begrafenis of crematie is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. We merken dat families het fijn vinden om na afloop van het afscheid na te kunnen praten met een hapje en drankje. Ook dan blijft het belangrijk om die 1,5 meter te bewaken. Iedereen wordt gevraagd om plaats te nemen. 
 
Het is fijn dat er voor de nabestaanden in deze tijd ruimte wordt geboden om goed afscheid te kunnen nemen. Wij zien het als onze taak om de families die wij begeleiden en hun naasten te wijzen op de (on)mogelijkheden. Samen vormgeven aan een passend afscheid. Heeft u vragen over een afscheid passend bij de maatregelen tegen de verspreiding van Corona, aarzel niet om contact met ons op te nemen. We denken graag met u mee.