Deze week een mooi artikel van ons in De Specialist.

Wat kost een uitvaart? Een vraag die regelmatig aan de medewerkers van Van Krimpen-Statema uitvaartzorg gesteld wordt. Het blijft lastig deze vraag ‘in het algemeen’ te beantwoorden. Elk mens is anders en elke uitvaart is anders. Daar hoort ook steeds een ander kostenplaatje bij. Door u goed voor te bereiden, heeft u zeker invloed op de kosten. Goed voorbereiden zorgt ervoor dat u en uw nabestaanden niet voor verrassingen komen te staan. 

Ongeveer 70 procent van de Nederlanders heeft iets geregeld voor zijn of haar uitvaart. Soms een uitvaartverzekering, steeds vaker kiezen mensen zelf voor een bedrag op een spaarrekening of spaardeposito. Nog een keer goed om te noemen, er bestaan veel misverstanden over, ongeacht waar een verzekering loopt, u bent altijd vrij te kiezen met welke uitvaartondernemer u samen wilt werken.

TRANSPARANTIE Transparantie over de kosten is voor de medewerkers van Van Krimpen-Statema uitvaartzorg een belangrijk uitgangspunt in de vertrouwensrelatie met de families die ze begeleiden.

De kosten van een uitvaart bestaan uit verschillende onderdelen. In de kostenindicatie voor een uitvaart staat altijd een bedrag genoemd voor het begeleiden van de nabestaanden. Dit wordt vaak een basistarief of aannametarief genoemd. Gemiddeld is dit zo’n 2000 euro. Wat er in het basistarief is opgenomen, verschilt echter per uitvaartonderneming. Bij Van Krimpen-Statema uitvaartzorg zit hier bijvoorbeeld ook de laatste verzorging van de overledene in. Het wel of niet werken op provisiebasis zorgt ook voor een verschil in het kostenplaatje. Daardoor is het niet eenvoudig om te vergelijken.

Verder bestaat er een verschil in de kosten tussen begraven en cremeren. Meestal is cremeren goedkoper. Ook kan het behoorlijk uitmaken in welke gemeente u begraven of in welk crematorium u gecremeerd wil worden. Cateringkosten en het plaatsen van een rouwadvertentie in een krant kunnen de kosten flink doen toenemen. Door dingen zelf te doen, bijvoorbeeld het maken van een kist, of het afscheid thuis in kleine kring te organiseren, houdt u de kosten laag.

EEN LIEFDEVOL AFSCHEID MET EEN BEPERKT BUDGET Aandacht kost niets. In kleine kring afscheid van nemen van een dierbare zien we het laatste jaar veel. Vaak ingegeven door de corona maatregelen. Toch zijn families ook dankbaar voor deze beperkingen. Een familie koos bijvoorbeeld voor een intiem afscheid in de eigen serre, gevolgd door een crematie (zonder gebruik van de aula en koffiekamer daar). Het beperkte budget vormde eigenlijk geen beperking. Het was een liefdevol afscheid, de overledene stond centraal, er was aandacht voor haar wensen en voor elkaar.

VRIJBLIJVENDE KOSTENINDICATIE Wilt u weten of de waarde van uw uitvaartverzekering voldoende is voor de wensen die u heeft voor uw uitvaart? Wilt u weten hoeveel geld u apart moet zetten voor uw uitvaart? Van Krimpen-Statema uitvaartzorg maakt graag een vrijblijvende kostenindicatie voor u. Na telefonisch contact of een bezoek aan huis of op kantoor, ontvangt u vrijblijvend een kostenoverzicht passend bij uw wensen. Daar zit uiteraard ook een overzicht bij waar het basistarief uit bestaat.