Kinderen

Op welke manier ervaren (klein)kinderen het verlies van hun naaste? Dit is een onderwerp dat speciale aandacht verdient. Onderzoek heeft aangetoond dat het voor de rouwverwerking van kinderen goed is om hen bij de uitvaart te betrekken. De manier waarop ze reageren heeft te maken met hun leeftijd, ontwikkeling en ervaring. Er kunnen vragen aan de orde komen waar u zelden bij stil heeft gestaan, zoals:

• Hoe vertel ik de kinderen van een overlijden?
• Kunnen ze de overledene nog zien en aanraken?
• In hoeverre betrek je ze bij het overlijden en bij de uitvaart?
• Hoe leg je begraven of cremeren uit?
• Aan welke informatie hebben zij behoefte?

Toegankelijk maken

In overleg met de ouders en de kinderen proberen wij de dagen rond de uitvaart zo toegankelijk mogelijk voor ze te maken. Wij maken hierbij, afhankelijk van de leeftijd, gebruik van ‘troostdoosjes’ en/of herdenkingsstenen. Verder ontvangt u een boekje over ‘Kinderen en de dood’ waarin de meest gestelde vragen beantwoord worden.

Met kleine rituelen, bijvoorbeeld het aansteken van de kaars, het sluiten van de kist, het voorlezen van een gedicht of het maken van muziek kunnen kinderen een kleine, maar ook een grotere rol spelen bij de uitvaart.

Kinderen rouwen anders dan volwassen, maar ze rouwen wel. Ze rouwen in stukjes. Het is dus óók voor hen belangrijk dat ze met een goed gevoel terug kunnen kijken op de uitvaart.

Meer informatie

Mocht u er behoefte aan hebben van te voren informatie te ontvangen, dan kunt u het boekje ‘Kinderen en de dood’  kosteloos aanvragen. Natuurlijk kunt u vrijblijvend ook voor overige vragen telefonisch of per e-mail bij ons terecht.

Tenslotte verwijzen we u graag naar In de wolken. Op hun website vindt u onder andere tips voor de omgang met rouwende kinderen en een uitgebreid boekenoverzicht voor de verschillende leeftijden.