Bel uw dienstdoende arts

Als iemand is overleden, belt u de dienstdoende arts. De arts moet eerst officieel de dood vaststellen voordat er verdere zaken geregeld kunnen worden. De arts laat altijd twee papieren (de A en B verklaring) achter die nodig zijn om aangifte van overlijden te doen bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Neem contact op met Van Krimpen-Statema uitvaartzorg

Hierna kunt u ons bellen. Op ons telefoonnummer 033 – 285 82 34 zijn we 24 uur per dag bereikbaar. We maken een afspraak wanneer een van ons langs komt. Dat kan direct maar mag ook later. Misschien vindt u het fijner om eerst met elkaar rustig afscheid te nemen, voordat er van alles geregeld moet worden.

De laatste verzorging

Als u dat wenst kunt u al beginnen met de laatste verzorging. Dat kan heel prettig zijn om zelf te doen. Als u liever de laatste verzorging uit handen geeft dan zullen wij dit graag van u overnemen. U kunt de kleding, die u de overledene wilt (laten) aantrekken uitzoeken en er desgewenst bij blijven.

Daarna overleggen we met u waar het lichaam opgebaard wordt. Ook de kaarten zullen zo snel mogelijk (de eerste of tweede dag) gedrukt worden, zodat deze per post verstuurd kunnen worden. De dag en het tijdstip van de uitvaart zullen wij daarom op de eerste dag vastleggen.

De dagen die volgen

Gedurende de dagen die volgen wordt in alle rust samen met u de uitvaart tot in detail georganiseerd.
 Tijdens het voorbereiden van de uitvaart proberen wij u ondersteuning te geven. Niet alleen praktisch maar ook emotioneel, door te luisteren en u een helpende hand te bieden. Wij zullen u ondersteunen bij de keuzes die gemaakt moeten worden maar kunnen u ook helpen met bijvoorbeeld het opstellen en voorbereiden van een toespraak. Meer informatie over allerlei mogelijkheden vindt u hier.

Voorbereiding uitvaart

Tijdens het voorbereiden en de uitvoering van de uitvaart heeft u te maken met dezelfde persoon die u tijdens dit moeilijke en intensieve proces ter zijde zal staan. Wij komen, indien u dit wenst, elke dag even bij u langs.

Dus bij een overlijden:
Eerst de dienstdoende arts bellen
 en daarna Van Krimpen-Statema uitvaartzorg, 033 – 285 82 34.